Kebijaksanaan mengurus keluarga

1) Membincangkan masalah keluarga. 

Ketika kepada ahli keluarga diberi waktu dan kesempatan untuk sama-sama duduk membincangkan masalah dalaman dan luaran keluarga, maka itulah petanda bahawa keluarga tersebut memperhatikan keutuhan keluarga, peranan dan saling kerjasamanya. 

Tidak disangsikan lagi bahawa lelaki yang diberi amanah kepimpinan dalam rumah tangga adalah orang yang paling bertanggungjawab, penentu segala keputusan. Tetapi dengan memberikan kesempatan kepada yang lain terutamanya kepada anak- anak yang menginjak dewasa maka hal itu akan merupakan pendidikan tanggungjawab kepada mereka, di samping semua akan merasa lepas dan lapang dengan perasaannya kerana pendapat mereka didengar dan dihargai. 

Ibu bapa sepatutnya berusaha sedapat mungkin membantu memecahkan masalah anak-anaknya terutamanya pada masa mereka masih remaja. Tidak adanya pertemuan seperti ini kadang-kadang menjadikan sebahagian anak-anak menjalinkan persahabatan denagn kawan-kawan yang tidak baik yang pada akhirnya menimbulkan petaka besar. 

2) Tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak-anak. 

Sesungguhnya yang boleh menggoncangkan rumah tangga adalah nampaknya berbagai perselisihan itu dihadapan ahli keluarga yang lain, sehingga mereka berpecah dan memberikan pengaruh kepada anak-anak terutamanya yang masih kecil. 

Justeru, sepatutnya kita menjaga agar tidak menjadikan perselisihan dan kalau terpaksa ada sepatutnya hal itu kita sembunyikan. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mempertautkan segenap hati. 

3) Menghalang orang yang tidak baik agamanya masuk rumah. 

Sungguh tiada sebab-sebab terjadinya sihir di rumah atau kadang-kadang kes pencurian dan kerosakan akhlak kecuali dengan memasukkan orang yang tidak baik agamanya ke dalam rumah kerana itu sepatutnya mereka tidak diizinkan masuk walaupun dia adalah tetangga dan lelaki atau perempuan yang baik. Sebahagian orang kadang-kadang agak sukar menolak sehingga ketika ia melihatnya telah telah berada di depan pintu ia mengizinkannya padahal ia tahu bahawa orang-orang tersebut dari golongan orang-orang yang rosak. 

4) Usahakan seboleh mungkin untuk mempunyai lebih masa di rumah. 

Dengan adanya pemimpin (penjaga) di rumah menjadikan semua masalah terkawal juga memungkinkan baginya mendidik dan memperbaiki keadaan dengan mendampingi dan mengawasi keluarga. Sungguh, alangkah keji kaum yang mensia-siakan keluarganya dan berjaga malam di warung-warung dan kelab-kelab malam. 

5) Teliti dalam memerhatikan ahli keluarga. 
Sebahagian daripada ibu bapa tidak mengetahui kalau ternyata di dalam almari anak-anak mereka terdapat gambar-gambar atau cd video yang berunsur lucah bahkanminuman atau pil-pil khayal. Sebahagian mereka tidak tahu anak gadis mereka pergi berjumpa kekasihnya, berdua-duaan, menghisap rokok dan bersuka ria.  

Mereka yang terlepas daripada perbuatan anak-anaknya itu tidak akan lepas dan tidak boleh lari daripada persaksian pada hari akhirat. 

Terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan:
1. Pengawasan itu sepatutnya dilakukan dengan senyap tanpa pengetahuan anak-anak. 
2. Tidak untuk menakuti anak-anak. 
3. Agar anak-anak tidak merasa kehilangan kepercayaan diri. 
4. Dalam menasihati dan memberi hukuman sepatutnya memperhatikan umur, pengetahuan, dan peringkat kesalahan yang mereka lakukan. 
5. Hati-hatilah untuk melakukan penelitian mendalam dan penilaian jiwa. 

6) Perhatian terhadap anak-anak di rumah. 
Di dalam hal ini beberapa segi perlu diperhatikan antaranya membacakan cerita-cerita bercorak keislaman dan melazimkan anak-anak menghafal Al-Quran. Hati-hati terhadap keluarga anak-anak bersama rakan-rakan. Akibatnya anak-anak akan pulang ke rumah dengan membawa ucapan dan akhlak yang tercela. Sebaiknya kawan-kawan mereka dipilihkan dari anak-anak jiran lalu mereka dipanggil ke rumah sehingga bermain di rumah.  

Perhatian terhadap mainan anak-anak yang menghibur dan mendidik. Sepatutnya disediakan ruangan untuk anak-anak bermain. Sepatutnya dihindari beberapa permainan yang bertentangan dengan syariat seperti alat-alat muzik, yang bertanda gambar salib atau permainan dadu.  
Memisahkan antara anak lelaki dan anak perempuan dalam tempat tidur. Inilah perbezaan cara menertibkan rumah antara orang yang taat beragama dengan orang yang sama sekali tidak memerhatikan masalah agama. 

Selain itu, ibu bapa perlu bergurau-gurau dan menyayangi anak-anak. Rasulullah SAW
Bergurau senda denagn anak-anak, mengusap kepala mereka dengan memanggil mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. 

7) Mengatur waktu tidur dan makan bagi keluarga. 
Sebahagian rumah berkeadaan seperti hotel, hampir penghuninya tidak bercakap antara satu sama lain dan jarang sekali mereka bertemu. Bagaimanapun keadaan ini tidak berlaku pada semua. Oleh itu, tidak ada yang berharga selain berkumpul bersama keluarga di meja makan, bertanyakan khabar satu sama lain dan membincangkan sesuatu yang bermanfaat. 

8) Menjaga rahsia rumah tangga. 
Pertama, tidak menyebarkan rahsia hubungan suami isteri. 
Mengikut sabda rasulullah yang bermaksud”Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat iaitu lelaki yang mencumbui isterinya, dan isteri yang mencumbui suaminya, kemudian sebarluaskan rahsianya. ”Maksud ‘mencumbui’ iaitu ia melakukan persetubuhan. 

Kedua, tidak membawa keluar perbalahan suami isteri. Perkara ini akan menyebabkan campur tangan pihak ketiga sehingga boleh menyebabkan masalah menjadi lebih besar. 

Ketiga, tidak membuka kepada umum rahsia yang boleh menyebabkan permasalahan rumahtangga dan ahli keluarga kerana ia hanya mengundang bahaya bagi rumahtangga atau salah satu dari anggota keluarganya dengan menyebarkan rahsia-rahsianya. Mengikut sabda Rasulullah SAW yang bermaksud”Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. ”

9) Membiasakan pergaulan yang baik di dalam rumah. 
Ia bermaksud masing-masing mempergauli yang lain dengan baik yang boleh menyebabkan kebahagiaan di dalam rumah. Pergaulan yang baik adalah sangat bermanfaat antara kedua suami isteri dan juga anak-anak. Mengikut sabda Rasulullah SAW yang bermaksud”Sesungguhnya Allah mencintai pergaulan yang baik (keramahan) , dan Ia memberikan kepada pergaulan yang baik (keramahan) apa yang tidak diberikan-Nya kepada kekerasan dan apa yang tidak diberikan kepada selainnya.”

10) Membantu keluarga dalam kerja-kerja rumah. 
Ramai lelaki enggan melakukan kerja-kerja rumah. Manakala Rasulullah SAW beliau menjahit sendiri bajunya, menambalkan seliparnya dan melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh lelaki di dalam rumah mereka. Oleh itu, kita perlulah meladani Rasullullah SAW, membantu keluarga dan merasa rendah hati dan tidak sombong. 

11) Bersikap lembut dan bergurau senda dengan keluarga. 
Bersikap lembut kepada isteri dan anak-anak merupakan salah satu faktor yang boleh menjadikan kebahagiaan dan eratnya hubungan baik keluarga. Jika tidak ada gurau senda, tidak ada tawa dan kelembutan maka tidak adalah kebahagiaan dan kasih sayang. 

12) Menyingkirkan akhlak buruk dari rumah. 
Salah seorang dari ahli keluarga tidak mungkin boleh lepas dari akhlak buruk dan menyimpang seperti berbohong, mengumpat dan seumpamanya. Akhlak buruk seperti ini mesti dilawan dan disingkirkan. 

Sebahagian orang menyangka hukuman merupakan jalan penyelesaian di dalam masalah ini. Aisyah RA. meriwayatkan hadis yang berkaitan di dalam masalah ini yang bermaksud”Rasulullah SAW apabila mengetahui seseorang ahli keluarganya berbohong beliau terus memalingkan diri daripadanya sehingga mengatakan bertaubat. ”
Dari hadis di atas, jelaslah bahawa memalingkan diri dengan tidak mengajaknya bercakap-cakap serta memberikan hukuman yang setimpal adalah lebih berkesan. 

Kesimpulan. 

Kesimpulannya, sebagai wanita muslimah kita perlulah mengetahui cara-cara menguruskan Keluarga supaya keluarga yang kita bina kekal bahagia dan mendapat rahmat dan perlindungan dari-Nya. 

Disediakan oleh : Nur Eleena Bt Ramli

Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com