Cerita Hari Akhirat

Ketahuilah, bahawa sakaratul maut itu lebih berat, lebih berbahaya, sakit dan sengsara. Nabi kita menggambarkan sakitnya melibihi ditombak dan dipedang beratus-ratus kali. Semua bahya dan sakit di dunia ini adalah perkara yang sangat kecil jika dibanding dengan sakitnya orang di dalam sakaratul maut. Akan tetapi berat dan sakitnya mati, itu termasuk perkara yang ringan jika disbanding dengan seksa kubur dan pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir. 

Meskipun demikian, semua itu masih termasuk perkara kecil dan ringan jika dibanding lagi dengan susah dan payahnya pada waktu datangnya hari kiamat, lebih-lebih lagi sakit dan payahnya Neraka Jahanam. Pada waktu ditiup trompet oleh Malaikat Isrofil, manusia semua bangkit dari kubur, digiring ke bumi Mahsyar, di sana mereka di hadapkan ke Hadirat Allah yang Mahaluhur dan Mahakuasa, diperiksa semua amalnya lahir dan batin tidak ada yang tercicir, kemudian menerima pembalasannya. Orang yang baik iaitu yang beriman dan tidak beribadah, tidak beramal saleh, dibalas dengan Neraka Jahanam. 

Dengan singkat keadaan pada hari kiamat itu penuh bahaya dan kesengsaraan yang mengerikan kecuali bagi orang yang beriman. Keadaan yang sangat berbahaya pada hari kiamat itu kita wajib beriman, ertinya percaya bahawa akan terjadi keadaan demikian itu, kemudian sedar dan gugah hatinya mengerjakan iman, ibadah dan amal saleh. Iman dan amal saleh itulah penyebab utama bagi keselamatan orang dari bahaya-bahaya yang dahsyat pada hari kiamat dan dari seksa neraka. 

Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti atau tidak mahu mengerti dan tidak percaya, malahan ada yang mendustakan sama sekali. Atau ada pyla kepercayaannya sesetengah terbukti dengan adanya perbuatan-perbuatan mereka yang menjurus kea rah perbuatan menurutkan kemahuan nafsunya, bahkan berani melanggar larangan-larangan dan meninggalkan yang wajib, tidak mahu bersedia untuk bekalnya di akhirat dan bakal-bekal untuk bepergian yang amat jauh menempuhi perjalanan beribu-ribu tahun, yang akan berakhir di tempat yang mengutungkan dan menggembirakan ialah Syurga dan mungkin sampai di tempat berbahaya ialah Neraka Jahanam. 

Hari Kiamat itulah bangkitnya manusia dari kubur, dihidupkan lagi dari mati, perlu dibalas apa saja perbuatannya pada waktu hidup di dunia, diurus semua perbuatannya yang baik dan yang buruk, yang betul dan yang salah, iman dan kafir, fasik dan munafik, musyrik dan murtad, benar dan bohong, khianat dan menepati janji dan lain-lain. Dengan singkat semua perbuatan ini lahir mahuoun batin nescaya akan mendapat balasan yang setimpal. 

Sebelum mati, mereka gusar dan gempa, lari kian ke mari, bingung tak keruan apa yang di tuju. Kekacauan dan kegemparan seperti belalang berkelompok yang diusr lari tunggang langgang ke mana-mana. Gunung-ganag terbang ke angkasa, kelihatnnya ringan seperti kapuk melayang-layang. Gempa bumi yanh dahsyat sehingga roboh bangunan-bangunan, gedung-gedung, rumah-rumah semua rata dengan tanah. 

Manusia berteriak-teriak ketakutan, gementar dan cemas. Ada apa ini? Ada apa ini? Langit berbelah-belah dan berpecah-pecah rupanya merah. Bintang-bintang berjatuhan dan berbenturan satu dengan yang lain. Matahari suram tidak bersinar. Laut mendidih dengan gelombangnya yang besar-besar seperti gunung. Binatang-binatang lari kebingungan masuk desa-desa untuk mengongsi, binatang-binatang buas menjadi jinak hilang buasnya, bunatang-binatang dari rimba dan hutan belukar berular, harimau, kera, bertemu dengan manusia dalam keadaan ketakuta dan bingung, kemudian saling bertabrakan dan bertubrukan terjarumus, gugup bercampur takut. 

Kemudian Allah memerintahkan Malaikt Izroil agar supaya mencabut roh para jin, setan, iblis laknat. Setelah itu arwahnya para malaikat. Diriwayatkan, ketika jin dan setan akan dicabut nyawanya, liar tidak mahu dicabut, lari kian ke mari di seluruh pelosok bumi dan langit. Maka Malaikat Izroil mengubah dirinya menjadi besar memenuhi ruang langit dan bumi hingga jin dan setan tersepit kemudian terpegang dengan mudah dan dicabuti rohnya. 

BANGKITNYA MANUSIA DARI KUBUR

Manusia banyak yang tidak percaya tentang bangkitnya manusia dari kubur besok pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah itu Mahakuasa, dapat menghidupkan manusia sesudah mati. Untuk bukti yang nyata itu banyak, di antaranya:

Dengn bukti sejarah, seperti riwayat Nabi ‘Uzair, riwayat Nbi Ibrahim AS, riwayat Nabi Isa AS, dan riwayat sohibul Kahfi, dan riwayat pembunuhan pada zaman Nabi Musa AS. semua itu tersebut di dalam Al Qurannul Karim. 

Dengan bukti keadaan yang diketahui oleh manusia setiap hari iaitu, bayi lahir dari kandungan ibunya. Pada waktu masih wujud biji iaitu mani (sperma) yang tiap keluar sperma itu dari farji orang lelaki sekali saja mengandungi biji manusia bilangannya tidak kurang dari empat juta. Biji yang sekian banyak itu, hanya satu sahaja yang akan menjadi manusia, atau paling banyak 5, terbukti adnya bayi yang lahir kembar itu paling banyak lima. Dan pada hakikatnya biji itu masih barang mati. Lebih rumit lagi ketika masih berwujud sari makanan jadi masih tercampur dalam makanan, dan demikian itu masih barang mati. Lebih ajaib lagi ketika sari makanan itu masih di dalm tanah. Yang demikian itu juga masih barang mati. Jadi bakal bayi yang berwujud dari sel sperma itu asalnya dari makanan. Sari makanan dari macam-macam buah, dari tumbuh-tumbuhan, padi kacang, keledek, jagung dan lain-lain. Subhanallah demikian Allah menjadikan manusia, yang asalnya semua itu barang mati. 

Setelah biji manusia berada di dalam rahim seseorang ibu, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, seterusnya menjadi bayi. Setelah kandungan berumur empat bulann kemudian kelihatan bergerak, hal itu tanda bukti Allah dihidupkan dengan diberi roh, dan dkatakan hidup. Selanjutnya hidup itu lebih nyata apabila bayi itu lahir dengan selamt. 

Dengan bukti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan pada musim hujan. Tanah yang mati menjadi hidup kerana hujan. Biji-bijian dari segala macam tumbuh-tumbuhan yang tadinya itu barang mati, maka setalah turun hujan tumbuhlah ia dengan suburnya. Demukian juga Allah menghidupkan orang yang sudah mati di kubur. 


DI PADANG MAHSYAR
Neraka diletakkan di kirinya Arasy. Kemudian disediakan syurga di kanannya Arasy, dan di sediakan timbangan di hadapan Allah Yang Mahaagung. Manusia berkumpul di Mahsyar dengan mendapat murka dari Allah yang tidak pernah Allah marah-marah seperti ketika itu, sehingga semua makhluk takut, mata melotot mukana muram. Terlebih-lebihtakutnya orang-orang kafir, musyrikin, fasik, munafik, durhaka dan yang banyak dosa, sangat susah dan menyesal sekali. 

Kemudian mereka telanjang, akan tetapi tidak ada yang memkirkan aurat orang lain, bahkan auratnya sahaja tidak diurusi atau di pelihara dengan baik, semua orang hanya memikirkan dirinya sendiri, dan kerana susahnya mereka tidak mengerti siapa orang ada di dekatnya, apa laki-laki apa perempuan, apa itu anak atau bukan, dengan singkat mereka tidak sudah memikirkan keadaan di luar diri mereka. 

Kesusahan manusia pada hari itu sukar dibayangkan oleh pikiran mnusia. Manusia berjuta-juta berkumpul menjadi satu berjejal-jejal, tingkah lakunya tidak keruan, merasakan sangat lapar dan dahaga, panas terik kerana matahari di atas kepala dan hawa panas kerana kumpulnya org banyak. Masing-masing sangat susah sehingga badannya panas, otaknya mendidih, menagis dengan keluh kesah dan menyesal. Menyesali perbuatannya ketika di dunia. Panas badan mereka yang sangat panas menyebabkan keluarmya peluh mengalir deras. Semua prang mengeluarkan peluh yang sangat-sangat deras seolah-olah diperah. Peluh orang sekian banyak memenuhi mahsyar sehingga seperti air bah. Semua orang tergenang oleh banjir peluh, ada yang sampai matakaki, ada yang sampai ke tenagh betis, ada yang sampai pada lutut, ada yang sampai pada pahadan pantat, ada yang sampai pada pusar, dada, mulut, dan telinga, ada pula yang tenggelam di dalam peluh. Semua itu menurut dosa masing-masing ketika di dunia. 

Setelah manusia merasakan kesusahan yang tak terhingga beberapa ribu tahun lamanya, dan kesudahan yang mencapai puncaknya, maka krmudian mereka mencari syafaat (pertolongan) kepada para nabi, supaya memohon syafaat kepada Allah. 
Para manusia kemudian menghadap ke Nabi Adam AS., Nabi Idris AS., Nabi Nuh AS., Nabi Hud AS., Nabi Ibrahim AS., Nabi Musa AS., Nabi Daud AS., dan akhir sekali Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya manusia digiring oleh malaikat-malaikat mauqif hisab di hadapan Allah yang Mahaagung. 
Orang yang mendapat perteduhan Arasy dari panasnya matahari direndahkan di atas kepala pada waktu Mahsyar itu ada macam Sembilan orang, ialah:

1. Orang Adil, Imam yang adil, Pemimpin Negara yang adil dan Hakim yang adil. 
2. Orang yang beribadah mulai dari mudanya. 
3. Orang yang hatinya selalu terikat oleh Masjid, ertinya selalu mendatangi Masjid Jmaah solat lima waktu dan berjemaah dan lain-lain ibadah. 
4. Orang yang bersedekah sirriyyah, ertinya sedekah yang tidak ketahui oleh orang ramai. 
5. Dua orang yang saling cinta-mencintai dengan rukun dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangan-larangan Allah. 
6. Orang yang di ajak berbuat zina oleh wanita cantik yang mempunyai darjat tinggi, akan tetapi ia tidak mahu kerana takut kepada Allah. 
7. Orang yang zikir kepada Allah, atau atau takut kepada Allah, atau makrifat kepadanya sehingga mencucurkan air matanya. 
8. Orang yang merelakan hutang dan membubarkannya (ibro’) ertinya memveri pinjaman kepada orang, wang umpanya, kemudian tidak diminta kembali kerana si peminjam tidak mampu mengembalikannya. 
9. Orang yang berbakti kepada orang tuanya. 


DI MAUQIF DHULMAH
Setelah manusia mendapat syafaat dari Nabi kita di padang Mahsyar, kemudian di giring ke mauqiful Dhulmah, ertinya tempat pemberhentian yang gelap gelita. Di ditu lamanya seribu tahun. Akan tetapi bagi orang yang beriman hanya satu jam sahaja waktunya. 

Kemudian digiring ke mauqiful hisab melalui sepuluh tabir. Di tiap-tiap jabir dijaga banyak malaikat yang bertugas bertanyakan hal-hal yang beikut:

Ditanya tentang solat lima waktu dan zakat, 
Dutanya tentang menurutkan hawa nafsunya. 
Ditanya tentang memelihara kedua orang tuanya. 
Ditanya tentang memelihara anak-anak dan orang-orang yang dipeliharanya. 
Ditanya tentang pelayanan. Misalnya pembantu rumah tangga kepada tuannya, buruh kepada majikannya. Orang yang dipimpin kepada pemimpinnya. Anak kepada orang tuanya. Wanita kepada suaminya. Kesemuanya menurut ajaran agama Islam. 
Dutanya tentang silaturrahim, menjenguk keluarga. 
Ditanya tentang berjiran dan memikirkan keluarga. 
Ditanya tentang benci-membenci dan permusuhan. 
Ditanya tentang amar makruf nahi munkar. 
Ditanya tentang mengumpat, mengadu-domba, dendam kesumat dan prasangka buruk. 
Apabila manusia betul jawabnya, maka ia melalui tabir masing-masing satu jam sahaja. Akan tetapi jika tidak dapat menjawab atau jawapannya salah, orang itu pada tabir masing-masing lamanya seribu tahun. 


Setelah ditimbang amal manusia yang baik dan yang buruk, jika sudah terang bahawa amalnya baik lebih berat, maka orang itu kelihatan senang dan gembira dan puas hatinya, tidak terhingga kegembiraannya, mukanya bersinar seperti bulan purnama, besar mukanya di hati orang ramai, sudah tidak menanggung dosa. Orang yang banyak melihat orang itu dan memuji kebaikannya yang amat besar dan menguntungkan. Dengan singkat akan menjadi raja, bahkan lebih dari itu. Para malaikat berkarumun, mengerumuni orang itu dengan memuji-muji, dan mengudangkan kepada khalayak ramai. 

Selain itu orang yang ditimbang amalannya, akan tetapi ternyata amalannya yang baik ringan dan amalnya yang buruk lebih berat, maka seketika itu juga mukanya menjadi hitam, muram kerana amat susah dan sedih, merasnya dirinya akan rugi, menemui kesengsaraan yang besar dan akan celaka selama-lamanya, merasakan seksa neraka yang dahsyat dan mengerikan. Para manusia lainnya melihat orang itu dengan mencaci makinya dan mencela perbuatannya yang jelek itu. 


NAMA-NAMA HARI AKHIR
Perlu sekali rasanya diutarakan nama-nama hari akhir, bukan untuk mengenal saja namanya, juga untuk membayangkan betapa hebat dan dahsyatnya selanjutnya tersentuh hati kita oleh rasa takut kemuddian sedar seterusnya dapat menimbulkan semangat bermal untuk keselamatan di akhirat. 
// Yaumul-qiamat
-Hari rosaknyaalam semesta berganti dengan hari akhirat iaitu bangkitnya manusia dari mati atau kubur. 
// Yaumul-qariah
-Hari yang mengejutkan seolah-olah hati terpukul oleh pukulan yang berat kerana dahsyatnya keadaan. 
// Yaumul-gasyiyah
-Hari terkurung dan tertutupnya orang-orang kafir oleh bahaya-bahay yang bertubi-tubi sehingga hilang segala ingatan. 
// Yamuz-zalzalah
-Hari kegoncangan oleh gempa bumi yang besar. 
// Yaumud-damdamah
-Hari kehancuran langit, bumi, bintang-bintang, matahari dan bulan semua hancur jadi hawa. 
// Yaumul-waqiah
-Hari yang mesti akan terjadi tidak diragukan. 
// Yaumus-soiqah
-Hari yang datangnya suara seperti petir atau halilintar yang mengejutkan semua makhluk. 
// Yamul-hisab
-Hari pemeriksaan amal dengan perhitungan yang tepat dan adil dan diperhitungkan pembalasannya. 
// Yaumud-din
-Hari pembalasan menurut tuntutan agama Islam dan hukumislam hukum Allah. 
// Yaumul-akhir
-Hari penghabisan bagi perjalanan hidup manusia, yakni dari kehidupan di dalam alam arwah, kemudian alam dunia dan alam kubur, kemudian alam akhirat atau hari akhir. 
// Yamul-jazaa
-Hari pembalasan. 
// Yaumul-qada’
-Hari keputusan bagi semua pembalasan, dan ditinjau kembali semua keputusan oleh hakim-hakim pada waktu di dunia. 
// Yaumul-haqah
-Hari yang benar-benar akan terjadi. 
// Yaumut-talaq
-Hari bertemunya orang yang menyembah dan sesembahan yang disembah. 
// Yaumul-malab
-Hari kembalinya manusia ke alam akhirat, syurga atau ke neraka. 
// Yaumul-bukaa
-Hari menangis kerana pada hari itu banyak orang yang menangis sebab menyesali perbuatannya yang buruk, yang tercela, maksiat, jahat, kafir, musyrik dan lain-lain. 
// Yaumul-hasyr
-Hari dikumpulkan semua makhluk, manusia, jin, setan dan malaikat di padang Mahsyar. 
// Yaumus-soihah
-Hari ditiup sangka-kala oleh Malaikat Isrofil, yang suaranya sangat dahsyat dan mengerikan. 
// Yamut-tommah
-Hari datangnya bahaya yang memuncak yang menimpa manusia dan semua makhluk, bahaya yang tak terpikul oleh manusia. 
// Yamul-azab
-Hari penyeksaan iaitu perbuatan yang buruk akan mendapat seksa yang pedih. PENUTUP
Kita haruslah berhati-hati di dalam membelanjakan harta benda dan kekayaan kita, jangan sampai digunakan untuk maksiat atau yang tidak bermanfaat, atau yang sifatnya tabdzir, kerana kesemuanya itu akan mendapat hukuman juga sebgaimana amal ang tidak baik lain-lainnya. Dalam hal ini, lebih mengkhuatirkan lagi orang yang membiasakan hidup bermewah-mewah, dan orang kaya yang banyak memiliki harta benda, nescaya akan di hisab dengan berat. 
Ketika datang waktunya kiamat iaitu waktu dihidupkan kembali semua makhluk, lebih dahulu Allah menghidupkan Malaikat Isrofil dan menyadiakan bumi mahsyar, ertinya tempat berkumpul. Mahsyar ini putih earnanya, seperti perak atuau seperti putihnya roti yang dibelah, rata dan halus, seperti lantai luasnya dapat memuat langit dan bumi, tidak ada gunug atau pantuk. Seumpama digelindingkan telur di atasnya dari masyrik sampai di maghrib tidak ada yang menghalanginya. 

Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com