Fenomena Neraka

Bumi merupakan destinasi sementara yang dipinjamkan oleh Allah kepada seluruh hambaNya. Di bumi ini, manusia perlu memanfaatkan setiap detik yang mereka lalui dengan melakukan amal kebaikan untuk dijadikan bekalan ke akhirat kelak. Namun, kebanyakan manusia leka dengan kehidupan dunia sehingga terlupa akan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Disebabkan kelekaan dan kelalaian ini, mereka telah membuka ruang kepada diri mereka sendiri untuk menjadi antara golongan yang akan mendiami neraka Allah bersama-sama dengan syaitan laknatullah. 

Neraka yang dalam Bahasa Arabnya (an nar) beerti suatu tempat di akhirat, yang mana di wujudkan dengan api yang bergejolak dan berkobar-kobar dengan dahsyatnya hingga dapat mengelupaskan kepala dan dapat menusuk ke hati, di sediakan Allah SWT dan diancamkan olehNya untuk seluruh orang-orang kafir. Malah neraka juga dijadikan Allah untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah orang-orang musyrik, orang-orang yang selalu berbuat dosa, orang-orang munafik, orang-orang yang buruk amal perbuatannya, derhaka dan tidak mentaati serta tidak mahu berbakti kepada Allah SWT. serta enggan dalam melaksanakan perintah Allah, bahkan sentiasa melakukan segala yang dilarang oleh Allah. Sebagai balasan bagi mereka adalah azab dan seksa kerana dosa-dosa dan kesalahan serta penderhakan yang mereka telah lakukan di dunia yang fana ini. Di dalam neraka ini, mereka akan merasakan seksa yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan berasa senang walaupun sekejap, bahkan mereka akan mengalami kesengsaraan untuk selama-lamanya. 

PINTU-PINTI NERAKA.. 

Bahawasanya di dalam Al-Quran telah dijelaskan neraka itu mempunyai pintu-pintu masuk ahli neraka. Adapun pintu-pintu neraka yang telah disebutkan dalam Al-Quran itu ada tujuh pintu, yang setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari ahi neraka yang dibahagi untuk kaum lelaki dan perempuan. Keadaan pintu neraka itu terbuka ke bawah. Oleh kerana itu, sebahagian lebih ke bawah dari sebahagian yang lain, yang jarak dari satu pintu ke pintu yang lain adalah perjalanan selama 700 tahun. Dan setiap pintu neraka panasnya lebih sangat bila dibandingkan dengan pintu yang ada di sebelahnya dengan selisih 70 kali ganda panasnya. 

1) NERAKA JAHANNAM. 

Setiap tingkatan neraka itu didiami oleh golongan-golongan tertentu mengikut dosa dan amalan yang dilakukan di dunia. Neraka Jahannam adalah tingkatan neraka yang terletak paling atas. Nama Jahannam juga dipakai untuk seluruh nama api neraka, mulai dari tingkatan yang paling atas, sampai tingkatan yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 12 yang bermaksud :”Katakanlah kepada orang kafir itu: Nanti kamu dikalahkan oleh orang Islam, dan dihimpunkan kamu ke dalam neraka Jahannam. Di sanalah tempat yang seburuk-buruknya”. Manakala firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 169 yang bermaksud:”Bahawasanya orang-orang yang kafir dan orang aniaya itu, mereka itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah”. 

Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahawa di antara calon penghuni neraka Jahannam itu ialah orang-orang yang derhaka iaitu orang-orang yang senang melakukan kejahatan, orang-rang kafir iaitu orang yang tidak beriman kepada semua rukun iman, para pengikut syaitan atau pengabdi hawa nafsu, orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak mahu membayar zakat dan orang-orang yang menimbun dosa. Selain itu, neraka Jahannam juga didiami oleh orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, orang-orang yang menentang ajaran para Rasul dan orang-orang Munafik. 

2) NERAKA LAZO. 

Neraka Lazo ialah neraka tingkat ke dua yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang medustakan agama dan berpaling dari ajaran Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Lail ayat 14 hingga 16 yang bermaksud:”Sebab itu Kami memperingatkan kepada kamu dengan neraka Lazo (neraka yang menyala-nyala) . Tiada yang masuk ke dalamnya selain orang-orang yang celaka iaitu orang-orang yang mendustakan agama dan berpaling daripadaNya. ”Selain yang di jelaskan di dalam firman tersebut, neraka Lazo jua turut didiami oleh orang-orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya dan tidak mahu membelanjakannya di jalan Allah. 

3) NERAKA HUTHAMAH. 

Neraka tingkat ketiga pula ialah Neraka Huthamah. Di dalam neraka inilah ditempatkan orang-orang yang lalai mengerjakan perintah Allah kerana terpengaruh oleh harta dunia, harta yang membuat orang derhaka. Firman Allah dalam surah Al-Humazah yang bermaksud:”Sebenarnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. Tahukah engkau apakah Huthamah itu? Iaitu api neraka yang menyala-nyala. Yang membakar hati manusia. Api yang ditutupkan kepada mereka sedangkan mereka itu diikat pada tiang yang panjang”. Disamping itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan secara tegas bahawa orang-orang yang bakal dimasukkan ke dalam neraka Huthamah itu ialah orang-orang yang suka mengumpat dan mencaci orang lain serta oang-orang yang mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta benda dan bersifat bakhil. 

4) NERAKA SA’IR. 

Manakala bagi neraka Sa’ir yang merupakan neraka tingkat keempat, di dalamnya ditempatkan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dalam neraka ini mereka buta, pekak dan kulit mereka tebal seperti Bukit Uhud. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 10 yang bermaksud:”Bahawasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sa’ir”. Dalam surah Al-Israk ayat 97, Allah berfirman yang bermaksud:”Barangsiapa yang ditunjuki Allah nescaya dia dapat petunjuk, dan barangsiapa yang disesatkannya maka tidak engkau perolehi pimpinan untuk mereka selain daripadaNya. Kami himpunkan mereka itu pada hari kiamat, dihela mukanya sedangkan mereka itu dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Tempat mereka dalam neraka Jahannam. Tiap-tiap kurang nyala apinya lalu Kami tambah sampai bernyala-nyala (Sa’ir) ”. Malah terdapat juga dalam Al-Quran dan hadith yang menerangkan tentang calon penghuni neraka Sa’ir turut terdiri daripada orang yang mengingkari segala apa yang diturunkan Allah, orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia dan godaan syaitan, orang yang tidak mematuhi perintah Allah, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya. 

5) NERAKA SAQOR. 

Bagi golongan yang tidak mahu mengerjakan solat, golongan yang enggan memberi makan kepada orang-orang miskin, golongan yang percaya kepada yang bukan-bukan, dan golongan yang tidak percaya kepada hari kiamat pula ditempatkan di dalam neraka Saqor. Neraka Saqor ini menempati tingkatan yang kelima. Firman Allah dalam surah Al-Mudatsir ayat 40 hingga 46 yang bermaksud:”Di dalam syurga mereka saling bertanya tentang perkara orang-orang yang berdosa. Apakah sebabnya kamu masuk ke dalam neraka Saqor? Mereka menjawab: Kerana kami dahulunya tidak mengerjakan solat, tidak mahu memberi makan kepada orang-orang miskin, kami percaya kepada yang bukan-bukan. Kami mendustakan hari kiamat”. Tambahan lagi, calon penghuni neraka Saqor itu juga merupakan orang-orang yang ingkar dalam urusannya kepada Allah SWT. dan orang-orang yang membicarakan pekara-perkara batil. 

6) NERAKA JAHIM. 

Neraka tingkat keenam pula ialah neraka Jahim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah yang bermaksud:”Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka Jahim. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 hingga 5, Allah berfirman yang maksudnya :”Ambillah orang-orang yang berdosa itu, dan lemparkan mereka ke dalam neraka Jahim. Sudah itu tumpahkanlah ke kepalanya air panas buat menyeksanya. Rasailah seksaan itu, sesungguhnya kamu dahulu orang-orang yang gagah lagi mulia. Inilah seksa yang kamu ragukan di masa dahulu”. Malah di dalam Al-Quran dan hadith juga dijelaskan bahawa orang-orang yang bakal menempati neraka Jahim itu di antaranya ialah orang-orang Islam yang berdosa, orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan orang-orang yang bermegah-megah dengan apa yang diperolehnya dan tidak mahu membelanjakan hartanya di jalan Allah. Selain itu, neraka Jahim juga turut didiami oleh orang-orang yang derhaka kepada Allah, orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah, dengan menentang para nabi. 

7) NERAKA HAWIYAH. 

Neraka yang terletak di bawah sekali atau yang sering disebut orang dengan kerak-kerak neraka merupakan neraka tingkatan ke tujuh. Neraka ini dinamakan neraka Hawiyah. Di sinilah tempatnya orang-orang yang paling besar dosanya, termasuk juga di dalamnya orang-orang munafik. Hal ini adalah kerana orang-orang munafik itu sangat tebal kekafirannya. Berkenaan neraka Hawiyah ini, Allah berfirman dalam surah Al-Qari’ah ayat 8 hingga 11 yang bermaksud :”Dan barangsiapa yang ringa timbangan (amal baiknya) , maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Iaitu api yang sangat panas”. Dalam setiap tingkatan neraka, masing-masing dipenuhi dengan berbagai macam seksaan yang mengerikan, hukuman yang dahsyat serta penghinaan yang keji. 

SIFAT DAN KEADAAN NERAKA.. 

Neraka itu seperti bumi. Bergunung-ganang, berlembah dan bergaung, mempunyai jambatan, pohon, rantai, cambuk, belenggu, bandar, kampung dan sebagainya. Terdapat juga tujuh puluh ribu bukit yang setiap bukit mempunyai tujuh puluh ribu jurang. Pada setiap jurang terdapat tujuh puluh ribu nyalaan api, setiap nyalaan api terdapat tujuh puluh ribu kampung, yang pada setiap kampung terdiri dari tujuh puluh ribu mahligai. Pada tiap-tiap mahligai terdiri dari tujuh puluh ribu rumah dari api. Pada tiap-tiap rumah itu terdapat tujuh puluh ribu ular dan tujuh puluh ribu kala jengking dan pada setiap kala jengking mempunyai tujuh puluh ribu ekor sebagai penyengat. Dalam hadith yang diriwayatkan dari Abdullah bin Jabir dari Rasulullah SAW. diterangkan bahawasanya baginda bersabda :”Bahawasanya di dalam neraka terdapat ular-ular yang sebesar leher unta;…… dan bahawasanya di dalam neraka itu terdapat kala jengking yang sebesar keldai”. 

1) JAMBATAN DI ATAS NERAKA. 

Titian Sirath merupakan jambatan di atas neraka yang diciptakan Allah yang terletak di tengah-tengah neraka Jahannam. Titian ini sangat licin dan boleh menggelincirkan. Bentuknya lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang dan lebih gelap daripada malam. Bagi orang-orang yang bertaqwa kepada Allah, mereka dapat melalui titian ini dengan selamat dan tiada halangan. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang celaka pasti akan terjerumus ke dalam api neraka. 

Dalam suatu riwayat menceritakan bahawa Imam Wahab berkata:”Sesungguhnya Nabi SAW. berdoa :”Ya Tuhanku selamatkan. Selamatkan umatku! Umatku!”Maka para makhluk itu melalui jambatan, sehingga sebahagian mereka naik atas bahagian yang lain. Jambatan itu terumbang-ambing seperti perahu di lautan yang diterpa angin taufan”. Terdapat pelbagai cara yang berbeza-beza para makhluk dalam melalui titian ini. Antaranya ialah golongan yang pertama seperti kilat yang menyambar. Golongan yang kedua seperti angin kencang. Golongan yang ketiga seperti burung terbang. Golongan yang keempat seperti larinya kuda pacuan. Golongan yang kelima seperti seorang yang berjalan cepat. Golongan yang keenam seperti larinya binatang ternakan dan golongan yang ketujuh seperti lari selama sehari semalam. Dan sebahagian mereka yang lain ada yang melintasi jambatan tersebut hingga satu bulan dan tiga tahun. Bahkan ada pula yang melalui jambatan tersebut 15000 tahun (lamanya) dari tahun dunia. Dan ada pula yang melewati dengan berlutut. 

Diriwayatkan, ”Sesungguhnya manusia ketika melalui jambatan tersebut dikepung api neraka. Di bawah kaki mereka, di atas kepalanya, sebelah kanan dan kirinya, di depan dan di belakangnya juga dikepung dengan api yang menyala-nyala”. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Maryam ayat 71 hingga 72 bermaksud:”Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi mereka itu. Perkara itu bagi Tuhan-mu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertaqwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut”. Api neraka itu akan memakan jasad manusia yang lalu di atasnya mulai dari kulit dan daging mereka, sehingga manusia yang lalu di atas Sirath itu seperti seorang yang hitam kecuali bagi orang-orng yang selamat dari neraka. 

Perkara yang membezakan dalam cara melewati Sirath tersebut adalah kerana disebabkan oleh perbezaan tingkat amal perbuatan yang mereka lakukan sewaktu hidup di dunia iaitu amal-amal soleh mereka. 

2) PEPOHON DI NERAKA. 

Di dalam neraka terdapat pohon-pohon yang berduri dan pohon zaqqum yang batang mahupun buahnya disediakan sebagai makanan penghuni neraka. Pohon zaqqum adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Bentuk buahnya sangat menjijikkan seperti kepala-kepala syaitan. Pohon zaqqum ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang zalim yang akan menjadi penghuni neraka. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahawa pohon zaqqum itu disediakan sebagai makanan untuk orang-orang yang berdosa, buahnya seperti kotoran minyak, jika dimakan maka akan mendidih di dalam perut sehingga menghancurkan perut tersebut kerana panasnya. Dalam satu riwayat dijelaskan, sekiranya pohon zaqqum ini ada di dunia, nescaya musnahlah kehidupan penghuni bumi. 

Di samping pohon zaqqum, di dalam neraka juga terdapat pohon-pohon yang berduri yang apabila makan tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan kelaparan. 

Selain daripada makanan yang diberikan kepada penghuni neraka yang bersifat makanan yang menyumbat anak tekak dan makanan itu tidak mahu masuk dan tidak mahu keluar, orang-orang di dalam neraka itu juga turut memperolehi minuman. Akan tetapi segala minuman yang disediakan untuk mereka itu sungguh menggetarkan hati. Minuman mereka itu antara lain sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah berupa air dari mata air yang mendidih dan sangat panas, serta nanah dan darah yang sangat kotor dan menjijikkan. Setelah air tersebut diminum, maka seluruh isi perut mereka menjadi hancur. 

3) PENJARA SEBAGAI TEMPAT BERKURUNG. 

Selain daripada itu, di dalam neraka juga terdapat penjara sebagai tempat berkurung. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Falaq ayat satu yang bermaksud :”Katakanlah, aku berlindung dari falaq (yang menjaga makhluk) ”. Al-Falaq erti sesungguhnya ialah penjara di dalam neraka. Seluruh neraka itu penuh dengan penjara yang disediakan untuk orang-orang yang berdosa. Ibn Abbas berkata :”Bahawa penjara-penjara dalam neraka itu mempunyai jerajak dari besi, manakala dibuka penjara itu, memekiklah seluruh isi penjara memohon untuk dikeluarkan. Penjara itu dibagi atas bilik-bilik dan ruang-ruang yang dijaga rapi. Di bahagian atas dari ruang itu telah ditulis nama penghuninya masing-masing”. 

4) LAUTAN HIJAU. 

Di samping itu, dalam Jahannam juga terdapat lautan hijau yang bertebaran di dalamnya binatang-binatang berbisa dan terjatuh ke dalamnya matahari dan bulan kemudian dinyalakan, maka terjadilah Jahannam. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 55 yang bermaksud:”Pada hari mereka ditutupi oleh seksa dari atas kepalanya dan dari bawah kakinya, lalu Allah berfirman :”Rasakanlah olehmu dari apa yang telah kamu kerjakan”. FirmanNya lagi dalam surah Az-Zumar yang bermaksud:”Untuk mereka, dari atas mereka ada beberapa lapisan dari api dan dari bawah mereka ada lapisan dari api pula. Dengan seksa itulah Allah menakutkan hambaNya. Hai hamba-hambaKu, takutlah kepadaKu”. Maksudnya api menutupi mereka dari segala penjuru, sehingga mereka tenggelam seperti orang yang tenggelam di dasar lautan. 

5) CAIRAN PANAS DAN DINGIN SERTA TALI DARI BESI. 

Dalam surah Al-Haj ayat 19 hingga 21, Allah telah berfirman yang maksudnya:”Disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka. Dan untuk mereka tali yang bertangkai dari besi”. Dalam satu riwayat dijelaskan, bahawa ketika hari sangat panas, maka penghuni neraka melihat ke langit dan meminta hujan, maka ketika itu turunlah dari awan yang disebut dengan zamharir, iaitu air yang sangat dingin. Bila diminum, maka hancurlah perut kerana kedinginannya. Hal ini menunjukkan di dalam neraka itu ada musim panas dan musim dingin. Kalau panas bukan main panasnya, kalau dingin bukan main dinginnya sehingga berguguran daging yang ada di tubuh, dan yang tinggal hanya tulang yang memutih. Malahan, di neraka juga disediakan tali yang bertangkai dari besi sebagai alat untuk menyeksa orang yang berdosa. Berkenaan tali yang bertangkai dari besi ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya yang bermaksud:”Jika sekiranya tali yang bertangkai dari besi itu diletakkan di atas bumi ini, kemudian berkumpul jin dan manusia sepakat untuk mengangkat bersama-sama, nescaya tidak akan mampu mereka memikulnya”. 

6) RANTAI DAN BELENGGU. 

Mengenai rantai, cambuk dan belenggu di neraka, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ad-Dhari ayat 4 bermaksud:”Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala”. Firman ini telah menjelaskan dengan pasti dan jelas bahawasanya di dalam neraka itu benar-benar terdapat rantai, cambuk dan belenggu untuk membelit dan mengikat serta untuk menyeret dan juga membelenggu para ahli neraka. Allah memerintahkan kepada Malaikat Zabaniyah supaya menangkap orang-orang kafir tersebut dengan kejam dan bengis di Padang Mahsyar serta merantai leher mereka, kemudian melemparkannya ke dalam neraka Jahannam. Panjang rantai itu ialah 70 hasta. 

Setelah belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, mereka lalu diseret ke dalam air yang panas dan kemudiannya dibakar dalam api. Dalam sebuah hadith dari Abi Hatim yang diriwayatkan oleh Tabrani menerangkan bahawa Rasulullah SAW. bersabda yang maksudnya:”Allah menjadikan bagi ahli neraka awan hitam dan gelap, lalu dikatakan kepada mereka:”Apakah gerangan yang engkau minta?”Mereka menjawab:”Kami minta awan seperti di dunia”. Maka mereka dihujani dengan belenggu dan rantai serta batu-batu yang panas dari neraka”. 

7) BAHAN BAKAR NERAKA. 

Di dalam Al-Quran diterangkan dengan jelas bahawa bahan-bahan bakar neraka itu adalah orang-orang berdosa yang masuk ke dalamnya dan juga batu-batu yang telah disediakan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 24 yang bermaksud:”Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”. Ibn Katsir pula berpendapat, bahawa neraka Jahannam itu kayu bakarnya adalah Bani Adam yang berdosa serta patung-patung yang disembah serta batu yang baunya lebih busuk daripada bangkai. Sesungguhnya neraka Jahannam itu menyala kerana kemurkaan Allah disebabkan dosa yang diperbuat oleh Bani Adam. 

KEADAAN PENGHUNI NERAKA KETIKA DISEKSA.. 

1) SALING BERBANTAHAN. 

Meskipun di antara satu neraka dengan neraka yang lain berbeza jenis penyeksaannya, maka sudah tentu yang lebih bawah adalah yang lebih berat dan dahsyat daripada tingkatan yang di atasnya. Keadaan penghuni neraka ketika diseksa adalah dalam saling membantah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mukmin ayat 47 hingga 48 yang bermaksud:”Perhatikanlah ketika terjadi perbantahan dalam neraka itu. Berkata orang yang lemah kepada orang yang sombng: Kami hanya mengikut kamu, apakah dapat kamu menolak sebahagian seksa neraka ini dari kami? Berkata pula orang yang sombong: Semua kita telah berada di dalam neraka. Allah telah menghukum di antara hamba-hambaNya”. Setelah tiba di neraka, maka kawan menjadi musuh. Mereka berkelahi sesamanya, tuduh-menuduh dan salah menyalahkan. 

2) BERGANTI-GANTI KULIT DAN TANGISAN TANPA HENTI. 

Penghuni neraka itu menyesal tiada terhingga, namun penyesalan itu tiada berguna. Mereka menanggung seksaan yang tidak dapat dibayangkan kepedihannya, tiap-tiap hangus kulit mereka dibakar api, maka ditukar dengan kulit yang baru. Demikianlah keadaan mereka untuk selama-lamanya. Oleh kerana tidak tertahan azab seksaan panasnya api yang membakar itu, maka mereka meronta-ronta kesakitan, seperti ikan yang dimasukkan ke dalam bara api. Kerana terlalu beratnya seksaan yang mereka alami, mereka pun menangis sepuas-puasnya. Habis air mata, maka bercucuranlah darah. Walaupun demikian, mereka tetap tidak mendapatkan keringanan. Bersabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang bermaksud:”Wahai umat manusia, menangislah kamu. Jika kamu tidak menangis maka kamu nanti akan saling menangis. Bahawa orang-orang dalam neraka itu menangis, sehingga mengalir air mata membasahi pipinya. Setelah habis air mata maka keluarlah darah. Darah bercucuran dari matanya. Kalau ada perahu. maka perahu akan dapat belayar di atas darah itu”. 

3) TIDAK HIDUP DAN TIDAK MATI. 

Di dalam neraka itu orang tidak akan mati, kerana mati hanya berlaku di dunia. Sekiranya mereka dimatikan, beerti mereka dapat istirehat dari penderitaan dan seksaan yang pedih itu. Kerana beratnya seksaan yang mereka alami, sehingga keadaan mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT. tidak hidup dan tidak pula mati. Firman Allah dalam surah Al-A’la ayat 13 hingga 14 yang bermaksud:”Iaitu orang yang masuk neraka yang maha besar. Di sana mereka tidak akan mati dan tidak pula hidup”. 

4) SENTIASA MEMOHON BELAS KASIHAN DARI ALLAH SWT. 

Penghuni neraka sentiasa mengajukan permohonan kepada Allah dengan berbagai macam permohonan. Namun permohonan mereka itu hanyalah sia-sia, kerana tidak satu pun dikabulkan oleh Allah SWT, bahkan yang sangat menyedihkan hati, setiap permohonan mereka itu dijawab oleh Allah dengan kata-kata yang membuatkan mereka menjadi berputus asa. Di antara permohonan mereka itu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah adalah memohon supaya ditangguhkan penyeksaan. 

Perkenaan dengan permohonan ini dijelaskan Allah dalam firmanNya dalam surah Ibrahim ayat 4 yang bermaksud:”Ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami (kembalikanlah kami ke dunia) walaupun seketika, nescaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikut Rasul-rasul”. Permohonan mereka ini dijawab oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 44 yang bermaksud:”Bukankah kamu telah bersumpah dahulu (di dunia) bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa”. 

Penghuni neraka juga memohon agar dikeluarkan dari neraka. Hal ini telah dijelaskan dalam surah Al-Mukmin ayat 11 yang bermaksud:”Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka ini?”Maka, permohonan mereka dijawab oleh Allah dalam surah Al-Mukmin ayat 12 yang bermaksud:”Yang demikian itu adalah kerana kamu kafir apabila Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah Yang Maha Tinggi Lagi Maha Besar”. 

Permohonan yang berikutnya ialah memohon dikembalikan ke dunia sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Sajadah ayat 12 yang bermaksud:”Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami sekarang ini adalah orang-orang yang yakin”. Jawab Allah dalam surah Al-Sajadah ayat 14 yang bermaksud:”Kerana itu rasakanlah olehmu seksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan hari ini (hari kiamat) . Sesungguhnya Kami telah melupakan kamu pula dan rasakanlah seksaan yang kekal, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan”. 

Terhadap berbagai macam permohonan mereka itu, akhirnya dijawab oleh Allah SWT. dengan penuh kemurkaan, sebagaimana firmannya dalam surah Al-Mukminun ayat 108 yang bermaksud:”Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara lagi denganKu”. 

Kesimpulannya, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, seharusnya menjalani kehidupan yang selaras dengan tuntutan Islam dan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala laranganNya agar kita tidak tergolong dalam golongan yang akan mendiami neraka Jahannam. Justeru itu bentenglah diri dengan kalimah tauhid baik zahir mahupun batin. Cintailah Rasul dengan mengagungkan sunnahnya bersama dengan orang-orang yang soleh agar mendapat syafaatnya di akhirat kelak. 

Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

H: 013-4006206
P: 04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com